رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن خبر داد و گفت که در صورتی که جزئیات این طرح نیز تصویب شود این قانون بلافاصله ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قانون بر مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نقص محتوا و اجرایی که دارد به جای مصرف به تولید اصابت خواهد کرد که موردنظر ما نیست گفت که برای تدوین و اصلاح این بندها با دستگاه‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی مشورت شده است.

برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان بر طرح صندوق‌های مکانیزه فروش

ابراهیمی از برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان بر طرح صندوق‌های مکانیزه فروش خبر داد و درباره طرح نظام جامع مالیاتی هم گفت: هدف این طرح مالیات‌ستانی هوشمندانه به جای مالیات سنتی است؛ در این راستا بانک‌های اطلاعاتی زیادی ایجاد شده است که شرط عملیاتی شدن آن اتصال لینک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مختلف است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی به پرداخت الکترونیک مالیات محدود شده است درباره فرارهای مالیاتی نیز اظهار کرد: برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی با مقاومت بخشی از بدنه مالیاتی در برابر سیستم محوری به جای فرد محوری رو به رو هستیم؛ در حالی که ممیز محوری و حذف علی الرأس از اهداف طرح جامع مالیاتی بود. البته این مقاومت تنها در برخی از سطوح کارشناسی انجام می‌شود و در سطوح بالاتر مخالفتی وجود ندارد.

پورابراهیمی همچنین از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن خبر داد و گفت که در صورتی که جزئیات این طرح نیز تصویب شود این قانون بلافاصله ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه یکی از پایه‌های مهم مالیاتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت که اگر سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به دست ما برساند می‌توانیم آن را به همراه طرح مالیات بر عایدی مسکن بررسی و قبل از پایان این دوره مجلس نهایی کنیم.