خطیب موقت جمعه تهران گفت: بحران گرانی ها هنوز کنترل نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله صدیقی در توییتی نوشت: امروز بی‌ارزش کردن پول ملی هم مایه سرافکندگی ما در داخل و هم در خارج است، بحران گرانی‌ها کنترل نشده است؛ بعضی می‌گویند مشکل قانونی (برای رفع گرانی‌ها) وجود دارد، در حالی که صاحبان اختیار و وزارتخانه‌های ذیربط می‌توانند گروهی را مأمور یافتن ریشه‌های گرانی و مدیریت بازار کنند.