سخنگوی وزارت خارجه گفت: ملاک ایران رفتار آمریکایی ها است که تغییر نکرده و به حرف های آنها توجهی نداریم.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدعباس موسوی در واکنش به آمادگی پمپئو  برای مذاکره بدون پیش شرط در فضای مجازی نوشت: برای ایران بازی با کلمات ملاک عمل نیست؛ بلکه تغییر رویکرد و رفتار آمریکا در قبال ملت ایران ملاک است که تاکید پمپئو بر تداوم کارزار فشار حداکثری بر ایران نشانگر تداوم رویکرد نادرست قبلی است، که لازم است اصلاح شود.