عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایده تقلب در انتخابات 88 منشا خارجی داشت و سازمان سیا مبتکر آن بود.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدحسین نقوی حسینی در واکنش به دادگاه رضا خاتمی در توییتی نوشت: هیچ وقت برای تهمت تقلب در انتخابات 88 سندی ارائه نکردند. برخی افراد نیز در داخل کشور بازیگر پازل دشمن و ایده آنان بودند. ایده تقلب در انتخابات منشا خارجی داشته و آمریکایی‌ها و سازمان سیا مبتکر آن بودند.