نماینده سابق تهران در مجلس گفت: پمپئو و ترامپ در محاسبات خود درباره ایران اشتباه می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا زاکانی در توییتی با اشاره به اظهارت وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه این کشور آماده است بدون هرگونه پیش‌ شرطی با ایران گفتگو کنیم، نوشت: زمان زیادی از شروط دوازده گانه و اشتباه محاسباتی پمپئو و ترامپ نگذشته است که اندک اقدام تقابلی ایران، آمریکا را به التماس واداشت. بی شک تکیه به توان داخلی و استمرار مقاومت سبب برچیدن تحریم ها خواهد شد.