سومین جلسه کمیته پشتیبانی صبح امروز به ریاست جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سومین جلسه کمیته پشتیبانی و مالی انتخابات صبح امروز ۱۲ خرداد ماه به ریاست جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور و با حضور رئیس مرکز حراست، رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، مدیران کل انتخابات، پشتیبانی، امور مالی و بودجه وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه اعضاء نقطه نظرات خود را بیان کردند و به منظور تسریع در امور و تمهیدات برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری تصمیماتی اتخاذ شد.