نماینده تهران در مجلس گفت: شتاب زدگی در رسیدگی به پرونده قتل همسر دوم نجفی قابل درک نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی با اشاره به پرونده قتل همسر دوم نجفی شهردار سابق تهران نوشت: پرونده نجفی همه چیزش عجیب و غریب است؛ اصرار بر اتمام سریع تحقیقات مقدماتی درباره ی یک قتل با این همه زوایای پیدا و پنهان سوال برانگیز است. از رییس محترم قوه قضاییه که به نیکویی درحال اعتمادسازی برای قوه اند، انتظار می رود جلوی این شتاب زدگی بلاوجه و غیرعادی را بگیرند.