عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سران کشورهای منطقه حمایت خود را از پایگاه های آمریکایی را پایان دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییتی نوشت: هر حادثه ای که در ۷۰ سال گذشته از زمان اشغال فلسطین گرفته تا حادثه اخیر امارات افتاده است، ریشه در حضور بیگانگان در منطقه دارد و از این رو سران کشورهای منطقه باید همراهی خود با پایگاه های آمریکایی در منطقه را به پایان برسانند تا کشورها به ثبات رسیده و وارد آرامش شوند.