عضو ارشد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: حکام آل سعود باید از کاخ های خود بیرون آیند و تظاهرات میلیون ها مسلمان علیه صهیونیست ها را ببینند.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی چمران در توییتی نوشت: عربستان می گوید جهان اسلام رفتارهای ایران را نمی پذیردو بلی حتما راس این جهان اسلام خود ساخته ایشان اسرائیل غاصب است!

وی افزود: حکام آل سعود باید از کاخ های خود برون آیند و چشم باز کنند و تظاهرات میلیون ها مسلمان در کشورهای مختلف علیه اسرائیل و حاکمان مستبد و سران مرتجع عرب اسرائیلی را ببینند.