برنامه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده توسط هیات رئیسه مجلس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برنامه جلسات علنی در هفته آینده را اعلام کرد.

بنابر اعلام هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس از تاریخ نوزدهم خرداد، یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها در نوبت صبح و دوشنبه‌ها در نوبت صبح و عصر تشکیل جلسه می‌دهد.

همچنین جلسات کمیسیون ها نیز فقط روزهای یکشنبه عصر برقرار خواهد بود.

پیش از این مجلس روزهای سه‌شنبه‌ در دو نوبت صبح و عصر تشکیل جلسه می‌داد.