سفیر ایران در بلاروس با اشاره به بیانات رهبری انقلاب در خصوص شکست حتمی طرح معامله قرن بر لزوم اتحاد و ایستادگی مسلمانان برای مقابله با ظلم و ستم استکبار جهانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، جمعی از ایرانیان مقیم، دانشجویان، دیگر مسلمین و کارگزاران سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلاروس در روز جهانی قدس همزمان با بسیاری از مسلمانان در نقاط مختلف دنیا در شهر مینسک گردهم آمدند.

«مصطفی اویسی» سفیر ایران در بلاروس هم در این مراسم ضمن تبیین بزرگداشت این روز بر لزوم آگاهی و شناخت تحولات جهان اسلام و توجه به وضعیت تحت ظلم مردم فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا تاکید کرد.

وی در پایان با اشاره به بیانات رهبری انقلاب در خصوص شکست حتمی طرح آمریکایی صهیونیستی موسوم به معامله قرن بر لزوم اتحاد و ایستادگی مسلمانان برای مقابله با ظلم و ستم استکبار جهانی تاکید کرد.