انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه هفته آینده (۱۹ خردادماه ۹۸) رسما آغاز می‌شود.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در هر دوره از مجلس شورای اسلامی، سالانه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون‌های ۱۵ گانه مجلس به منظور تعیین اعضای رئیس، سخنگوی و سایر اعضای هیأت رئیسه برگزار می‌شود.

با توجه به دستور کار‌های مختلف کمیسیون‌ها، ممکن است روز‌های برگزاری انتخابات هیأت رئیسه این کمیسیون‌ها نیز متفاوت باشد.