سخنگوی شورای نگهبان گفت: راه فریب مردم در قوانین انتخاباتی ایران باز است!

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: محاکمه به دلیل دروغ گویی در تبلیغات انتخاباتی! بوریس جانسون ( وزیر خارجه سابق بریتانیا ) به دلیل دروغ گویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران به درستی در نظر گرفته نشده است و راه فریب مردم را باز گذاشته است.