رهبر نهضت شیعیان بحرین گفت: تجمع امروز تجلی اسلام، قرآن و عزت اسلام و مسلمین است که با مجاهد به عرصه ظهور رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج،  آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت شیعیان بحرین امروز در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در قم عنوان کرد: تجمع امروز تجلی اسلام، قرآن و عزت اسلام و مسلمین است  که با مجاهد به عرصه ظهور رسیده است.

رهبر نهضت شیعیان بحرین  اظهارداشت: این تجمع نشان دهنده نزدیکی نصرت الهی در عرصه تقابل با استکبار جهانی است.