دستیار ویژه وزیر اطلاعات گفت: همسر دوم محمدعلی نجفی، هیچگونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، دستیار ویژه وزیر اطلاعات  گفت: پخش این‌گونه ادعاهای کذب موجب تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری قضائی است.

این مقام وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرد: همسر دوم محمدعلی نجفی - شهردار اسبق تهران - که دیروز به قتل رسید، هیچگونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است.