عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه وضعیت قیمت و اجاره مسکن فاجعه است.

داریوش اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: متاسفانه آمارهایی که در اختیار داریم، حاکی از آن است که قیمت فروش مسکن و همچنین اجاره مسکن نسبت به تابستان سال گذشته حداقل 100 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: با افزایش اجاره مسکن، مستاجران که اکثریت مطلق آنها از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه هستند، با مشکلات بسیار زیادی روبرو شده و این مشکلات به جامعه منتقل می شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: به عنوان نمونه نخستین آسیبی که افزایش اجاره مسکن به صورت لجام گسیخته در پی دارد، این است که مردم در شهرهای بزرگ به سمت حاشیه شهر برای سکونت مهاجرت می کنند و این امر حاشیه نشینی را به شدت دامن می زند.

اسماعیلی گفت: کارشناسان تاکید دارند که یکی از نقاط آسیب خیز در حوزه جرایم، مناطق حاشیه ای شهرها است. بنابراین با افزایش اجاره مسکن، از یک طرف مردم به ویژه افراد کم درآمد آسیب می بنند و از طرف دیگر، جامعه نیز با آسیب های جبران ناپذیری روبرو خواهد شد.

وی متذکر شد: متاسفانه وضعیت قیمت و اجاره مسکن در کشور فاجعه است و تداوم این شیوه به هیچ عنوان به سود مردم نیست و بخش زیادی از جامعه توان تحمل فشار تورمی در این حوزه را دیگر ندارند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: متاسفانه دولت برای کنترل قیمت طرح کاربردی ویژه ای در دستور کار ندارد و بیشتر به تکرار همان شعارهای سال های قبل اکتفا کرده و همه می دانیم این طرح های شعاری، نمی تواند مشکل مسکن را برطرف کند.

اسماعیلی در پایان اظهار داشت: نمایندگان مجلس نیز مانند دولت بیشتر به طرح های احساسی روی آورده اند. این در حالی است که اگر می خواهیم مشکل مسکن در کشور برطرف شود، باید به صورت منطقی طرحی را آماده کرده و برای اجرای این طرح، همه دستگاه ها به میدان بیایند.