نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله کاظم صدیقی در دانشگاه تهران برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری موج، نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران (جمعه 10 خرداد 98) به امامت  آیت الله کاظم صدیقی در دانشگاه تهران  برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ سعدالله زارعی کارشناس مسایل منطقه پیش از سخنان خطیب نماز جمعه این هفته تهران سخنرانی می‌کند.