مشاور رئیس جمهوری در توئیتی با اشاره به قتل میترا استاد توسط نجفی سلامت روانی و معنوی قدرت‌مداران بشدت در خطر است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با اشاره تلویحی به قتل میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«‌سیاست پیشگان نیازمند کسب مشاوره مستمر از روانشناسان و مربیان متبحر و مورد اعتماد هستند. سلامت روانی و معنوی قدرت‌مداران بشدت در خطر است. از قدرت رانده‌شدگان بیش از پیش آسیب‌پذیرند.

تهذیب نفس و تمرین تواضع و تحمل برای کسانی که در معرض آزمون قدرت قرار می‌گیرند واجب است.

عاقبت‌بخیری»