عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا این لحظه مجلس هیچ اطلاعی از دلیل و جزییات دیدار ظریف با سناتور آمریکایی ندارد.

محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: نمایندگان مجلس تنها از طریق رسانه ها خبر دیدار ظریف وزیر امور خارجه با یک سناتور آمریکایی را شنیده اند.

وی افزود: نکته مهم این است که این اخبار نیز ابتدا در رسانه های آمریکایی منتشر شد و اگر رسانه های آمریکایی این خبر را منتشر نمی کردند، نمایندگان مجلس همچنان از موضوع بی اطلاع بودند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: به هر حال مجلس تا این لحظه هیچ اطلاعی از دلیل، موضوع و جزییات دیدار ظریف با سناتور آمریکایی ندارد.

جمالی نوبندگانی گفت: به طور قطع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این اقدام ظریف مورد بررسی قرار می گیرد و با احضار وی، از وزیر خارجه در رابطه با دیدار با سناتور آمریکایی توضیح خواهیم خواست.

وی بیان داشت: امیدواریم ظریف توضیحات قانع کننده ای درباره دلیل این دیدار داشته باشد و بتواند نمایندگان را قانع کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا می توان این اقدام ظریف را نشانه ای از احتمال گفتگو و مذاکره میان ایران و آمریکا توصیف کرد؟ گفت: سیاست های اصلی ایران در حوزه بین المللی به ویژه در رابطه با آمریکا را مقام معظم رهبری ترسیم فرموده و تاکید کرده اند که هیچ مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت.

جمالی نوبندگانی تاکید کرد: بنابراین هیچ مسوولی حق ندارد که از مذاکره با آمریکا دفاع کرده و یا بخواهد در راستای رسیدن به این هدف گام بردارد.