نماینده تهران در مجلس چگونگی حذف علی مطهری از نایب رییسی مجلس را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: مستقلین ولایی از یک سو برای کسب کرسی ریاست روی حذف علی مطهری با اصولگرایان ولایی معامله کردند، از سوی دیگر فراکسیون امید را عامل حذف مطهری معرفی می کنند؛ مانند مغلطه کسانی که عمار را کشتند و گفتند علی او را در مسیر تیرهای ما قرار داد!