عضو فراکسیون امید مجلس: قدرت نمایی برخی از نمایندگان منجر به حذف علی مطهری از نایب رییسی مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا رحیمی در توییتی نوشت: اینجانب همراه با آقایان تابش، تاجگردون، مطهری و وکیلی در جلسات مختلف، مخالف رقابت برای ریاست مجلس بودیم، اما فضای هیجانی بر تصمیم واقع بینانه غالب و رقابت تبدیل به قدرت نمایی درصحن به قیمت حذف علی مطهری شد.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: نتیجه حاصله فعلی درهفته قبل از انتخابات بارها توسط اعضا به آقای عارف منعکس شد.