عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: استیضاح وزیر نفت سیاسی نیست و به همین دلیل بخش زیادی از نمایندگان با آن همراهی می کنند.

سیدمحمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: ایران در حساس ترین شرایط اقتصادی تاریخ خود قرار دارد. وزارت نفت همواره در صدر وزارتخانه های اقتصادی بوده و در حقیقت چرخ اقتصاد کشور به وسیله وزارت نفت می چرخد.

وی افزود: حال تصور کنید که در شرایط حساس، وزارت نفت نتواند به وظائف خود عمل کرده و چرخ های اقتصادی کشور را به درستی به حرکت در نیاورد. در این شرایط طبیعی است که ما با مشکلات بی شماری، به ویژه در اقتصاد و معیشت مردم روبرو خواهیم شد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: متاسفانه امروز مشاهده می کنیم که وزارت نفت و شخص وزیر نفت، نتوانستند به تعهدات، برنامه ها، وعده ها و حتی مسوولیت های خود عمل کرده و یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی امروز، کم کاری وزیر نفت است.

ابطحی گفت: وزیر نفت می گوید که این وزارتخانه آرایش جنگی به خود گرفته است، اما ما هیچ نشانه ای در این زمینه نمی بینیم و به همین دلیل نمی توانیم ادعای جدید وزیر نفت را باور کنیم.

وی افزود: به هر حال جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر نفت را به جریان انداخته و معتقدیم که این بار تعداد بیشتری از نمایندگان با این طرح همراهی خواهند کرد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: علت این است که طرح استیضاح وزیر نفت سیاسی نیست و طراحان به دنبال سیاسی کاری نیستند و می خواهند در شرایط سخت اقتصادی کشور، با مشکلات مقابله کنند و به طور قطع تغییر وزیر نفت می تواند بخش مهمی از مشکلات را کاهش دهد.

ابطحی گفت: البته می دانیم که در این مجلس، استیضاح وزیر نفت کار سختی است، اما نمی توانیم در برابر انجام مسوولیت و وظیفه، کوتاهی کنیم.