سخنگوی فراکسیون امید، نامزدهای این فراکسیون را برای انتخابات هیات رییسه مجلس معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، فاطمه سعیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز باید چهارمین و آخرین انتخابات هیات رییسه مجلس در دوره فعلی برگزار شود، فراکسیون امید مانند چهار سال قبل، با تمام توان در این انتخابات شرکت می کند.

وی افزود: با توجه به جلسات متعدد برگزار شده و همچنین دو مجمع عمومی فراکسیون امید، در نهایت به جمع بندی نهایی در مورد معرفی نامزدهای فراکسیون امید برای هیات رییسه مجلس رسیدیم.

سخنگوی فراکسیون امید تصریح کرد: برای کرسی ریاست مجلس از سوی فراکسیون امید، آقای محمدرضا عارف معرفی شده اند.

سعیدی گفت: همچنین آقایان مسعود پزشکیان و علی مطهری نیز از سوی فراکسیون امید برای کرسی های نایب رییس اول و نایب رییس دوم انتخاب و معرفی شدند.

به گفته وی، فراکسیون امید علی اصغر یوسف نژاد، علیرضا رحیمی، محمد علی وکیلی، فاطمه سعیدی، رضا کریمی و بهروز بنیادی برای سمت دبیری هیات رییسه معرفی و انتخاب شده اند.

ضمن اینکه  فراکسیون امید، کریم حسین زاده، محمود صادقی و سید مهدی مقدسی را نیز برای سمت کارپردازی هیات رییسه انتخاب کرده است.

هم اکنون انتخابات هیات رییسه مجلس در حال برگزاری است.