عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: استیضاح کنندگان وزیر ورزش از پاسخ های سلطانی فر در جلسه کمیسیون فرهنگی قانع نشدند، به همین دلیل استیضاح فوق در صحن علنی مطرح می شود.

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: پس از آنکه برخی از نمایندگان طرح استیضاح سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان را به هیات رییسه تقدیم کردند، برای بررسی کارشناسی، طرح فوق به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی و تخصصی ارجاع داده شد.

وی افزود: به همین دلیل جلسه ای با نمایندگان طراحان استیضاح و وزیر ورزش جلسه ای در کمیسیون فرهنگی برگزار و در این جلسه، سلطانی فر به پرسش های استیضاح کنندگان پاسخ داد.

عضو کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: پس از اتمام پاسخ های وزیر ورزش، نمایندگان استیضاح کننده اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع نشدند، به همین دلیل طرح استیضاح وزیر باید در صحن علنی مجلس مطرح شود.

کاتب گفت: انتقاد به نبود عدالت در رویکردهای وزارت ورزش، شرایط ورزشگاه های کشور، مسائل مربوط به شرط بندی و مسائلی چون تفرقه افکنی قومی و فرهنگی از جمله موضوعات سوال نمایندگان مجلس بود.

وی بیان داشت: بنابراین بر اساس قانون، طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان باید در صحن علنی مطرح و به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود.