معاون رییس جمهور و سخنگوی سابق دولت گفت: برای نخستین بار سخنگوی دولت تمام وقت به انجام وظیفه می پردازد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر نوبخت در توییتی نوشت: برادر عزیزم دکتر علی ربیعی که از دانشمندان حوزه ارتباطات انسانی است، وظیفه سنگین و طاقت‌فرسای سخنگویی دولت را برعهده خواهند گرفت.

وی افزود: این نخستین بار است که سخنگوی دولت تمام وقت به این وظیفه خواهد پرداخت و سمت دیگری در کابینه ندارد. و لذا می‌تواند نقطه عطف و تحولی چشمگیر در این حوزه باشد، البته باید اعضای هیات دولت نیز پشتیبانی و همکاری دو چندانی با سخنگوی جدید داشته باشند.