معاون رییس جمهور گفت: اجرای عدالت جنسیتی یک تکلیف قانونی است.

به گزارش خبرگزاری موج، معصومه ابتکار در توییتی نوشت: عدالت کلی و عدالت جنسیتی از اهداف انقلاب اسلامی بوده است.

وی تاکید کرد: عدالت جنسیتی یک تکلیف قانونی است و همه دستگاه ها در سطح ملی و استانی باید در جهت تحقق آن همکاری کنند.