معاون رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توییتر از آغاز به کار علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توییتر از آغاز به کار علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت خبر داد و نوشت: انشاءالله به زودی برادر عزیزم علی ربیعی که از دانشمندان حوزه ارتباطات انسانی است، وظیفه سنگین و طاقت فرسای سخنگویی دولت را برعهده خواهند گرفت. این نخستین بار است که سخنگوی دولت تمام وقت به این وظیفه خواهد پرداخت و سمت دیگری در کابینه ندارد.

گفتنی است پیش از این محمد باقر نوبخت سمت سخنگویی دولت را بر عهده داشت که بیش از ده ماه است از سمت خود استعفا داده بود.