نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با اصلاح لایحه حفاظت از خاک موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، بررسی ایراد شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان دو مورد اصلاح عبارتی را در متن این لایحه اعمال کردند.