منبع آگاه از انتخاب علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت خبر داد و اعلام رسمی آن در جلسه آتی هیئت دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، یک منبع آگاه با اشاره به انتخاب علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت ، گفت: این خبر صحت دارد و آقای ربیعی به عنوان سخنگوی دولت انتخاب شده است.

وی ادامه داد: احتمالاً در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت ربیعی به صورت رسمی به عنوان سخنگوی دولت معرفی شود.