عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه احزاب حرکت در جهت وحدت ملی است.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا مصباحی مقدم در توییتی نوشت: وظیفه احزاب و نیروهای سیاسی، حرکت در جهت وحدت ملی و انسجام آفرینی است که منجر به اعتماد عمومی به دولت شود؛ اما باید اذعان داشت مدیریت صحنه در اختیار دولت است و نمی شود از فعالین سیاسی، انتظار زیادی داشت.