عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: برای اثربخشی قانون افزایش مجازات اسیدپاشی در کشور، باید دسترسی به اسید برای مردم عادی سخت و محدود شود.

سیده فاطمه حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: خوشبختانه نمایندگان مجلس طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را در کشور تصویب کردند و این تصویب نیز با رای اکثریت قاطع نمایندگان انجام شد.

وی افزود: امیدواریم با افزایش مجازات قانونی مجرمان، شاهد کاهش و از بین رفتن چنین جنایتی در کشور باشیم و دیگر کسی به خود اجازه ندهد که دست به چنین جنایات وحشتناکی بزند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته صرف افزایش و تشدید مجازات نمی تواند به تنهایی ما را به هدف برساند، اگر چه تاثیر بسیار زیادی در این حوزه خواهد داشت.

حسینی گفت: یکی از نیازهای اصلی برای تحقق اهداف این طرح، محدود شدن دسترسی به اسید و یا هر نوع مواد شیمیایی است و تا زمانی که اسید و مواد شیمیایی خطرناک به راحتی در بازار و در اختیار هر فردی قرار می گیرد، نمی توان به اثرگذاری کامل طرح تشدید مجازات اسیدپاشی امیدوار بود.

وی بیان داشت: در زمان مطرح شدن این طرح، بحث ضرورت محدودسازی هرگونه خرید و فروش اسید و مواد شیمیایی را نیز مطرح می کنیم و امیدواریم نمایندگان به این مهم توجه کرده و مانع از خرید و فروش آزاد این مواد خطرناک در جامعه شوند.