رییس ستاد انتخابات استان تهران گفت: اصل بی‌طرفی باید در دستور کار اعضای ستاد انتخابات به صورت جدی قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شکرالله حسن بیگی رییس ستاد انتخابات استان تهران در دومین جلسه ستاد انتخابات استان تهران اظهار کرد: اصل بی‌طرفی باید در دستور کار اعضای ستاد انتخابات به صورت جدی قرار بگیرد، ما مجری فرایند انتخابات هستیم و نباید به گونه‌ای عمل کنیم که شائبه طرفداری یا جانبداری از یک شخص یا جناح را در بین مردم داشته باشیم.

فضای انتخابات به صورت مستمر رصد شده

وی ادامه داد: بی‌طرفی کامل به معنای برخورد انفعالی نیست و ما نظاره‌گر تخلفات احتمالی در تبلیغات انتخاباتی نخواهیم بود. بر اساس تصریح قانونگذار، فضای انتخابات به صورت مستمر رصد شده و ملاحظات قانونی در این باره در نظر گرفته می‌شود. همچنین توجه به صیانت از آرای مردم و اهتمام نسبت به سلامت انتخابات، اصل غیرقابل اغماض بوده و خط قرمز ما است.

حسن بیگی با بیان اینکه افزایش مشارکت عمومی باید سرلوحه کار قرار بگیرد، تصریح کرد: افزایش مشارکت عمومی منجر به افزایش قدرت ملی و ایستادگی در برابر دشمنان خواهد شد. همچنین باید تزریق امید و نشاط به جامعه را در مقابل توطئه‌های دشمنان در دستور کار قرار دهیم.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در ادامه گفت: این تاکید را داریم که داوطلبان انتخابات باید منافع ملی را در رفتارهای انتخاباتی خود در نظر گرفته و قانون‌ مداری را سرلوحه امور خود قرار دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: داوطلبین مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات از تاریخ دهم تا شانزدهم خرداد ماه، فرصت خواهند داشت تا در راستای حضور در رقابت‌های انتخاباتی از سمت قانونی خود استعفا دهند.