عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: متاسفانه مجلس بیشتر طرفدار دولت است تا ملت.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدحسین نقوی حسینی در توییتی نوشت: به تعبیر حضرت امام (ره)؛ اگر  مجلس اصلاح شود، کشور اصلاح می‌شود. مردم از برخی نابسامانی ها مثل آشفتگی بازار و بی‌ثباتی قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی ناراحت هستند، و انتظار دارند مجلس نقش ناظری مقتدر را ایفا کند، و متاسفانه مجلس بیشتر طرفدار دولت است تا وکالت ملت و این روند باید تغییر کند.