نماینده تهران در مجلس گفت: رویکرد رییس جدید قوه قضاییه برای مبارزه با فساد قابل تقدیر است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: رویکرد رییس قوه قضاییه برای شفافیت و مبارزه با فساد قابل تقدیر است. امید است شاهد اقدامات عملی نیز باشیم.

وی افزود: با توجه به این رویکرد، از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کردم درباره حساب های سپرده، از رییس جدید قوه نیز توضیح بخواهد. رییس سابق نامه های کمیسیون را بی پاسخ گذاشته بود.