سخنگوی وزارت خارجه حادثه تروریستی مین گذاری در مسیر راه آهن خواف - هرات را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس موسوی ، سخنگوی وزارت خارجه ایران حادثه تروریستی مین گذاری در مسیر راه آهن خواف - هرات که منجر به شهادت و جراحت چند تن از اتباع ایرانی و افغانستانی شاغل در این پروژه شد را به شدت محکوم و با خانواده شهدا و مجروحین ایرانی و افغانستانی این حادثه ابراز همدردی کرد.

 موسوی افزود: بررسی ابعاد این حادثه و کمک به مداوای مجروحان بلافاصله آغاز شده است.