رییس شورای شهر تهران گفت: نارضایتی مردم بزرگ ترین تهدید برای نظام است.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی در توییتی نوشت: نارضایتی مردم در شرایط فعلی بزرگترین تهدید برای نظام و خطرناکتر و مهمتر از تهدید خارجی است و حل معضلات، بزرگترین بازدارندگی و قدرت دفاعی برای نظام محسوب می شود.

رییس شورای شهر تهران گفت: موثرترین آرایش جنگی، حل معضلات ریشه ای مردم مظلوم است که بدون همراهی همه نهادها و دستگاه های موثر فراهم نمی شود.