عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان نمی توانند در برابر گرانی ها سکوت کرده و باید به جای دفاع از دولت، مدافع مردم باشند.

سیدناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: متاسفانه شاهد افزایش قیمت کالاها و اجناس و خدمات هستیم و دیگر کالایی نیست که بگوییم در این مدت قیمت آن از سوی مسوولان کنترل شده است.

وی افزود: در شرایطی که ما تجربه 40 سال حکومت داری را داشته و داریم، نتوانستیم در موقعیت بحرانی و جنگ اقتصادی، بازار و قیمت ها را کنترل کنیم و این مشکل به واسطه بی تدبیری و تصمیم های اشتباه دولت و مسوولان اجرایی به وجود آمده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برخی می گویند که گرانی و تورم به واسطه تحریم ها است، همین افراد در دولت قبل می گفتند که گرانی ها به واسطه سوء مدیریت دولت است! این افراد چون مسائل را به صورت سیاسی نگاه می کنند، نتیجه گیری آنها نیز سیاسی است و به مشکلات و ریشه مسائل توجهی ندارند.

موسوی لارگانی گفت: در این میان برخی از نمایندگان نیز سکوت کرده و فقط نظاره گر کارهای دولت هستند. این در حالی است که نمایندگان مجلس نمی توانند در برابر گرانی ها سکوت کرده و به وظائف خود عمل نکنند.

وی بیان داشت: مجلس باید به جای دفاع از دولت، از مردم دفاع کند و در این شرایط حامی منافع مردم باشد. مردمی که زیر سخت ترین فشارهای اقتصادی قرار داشته و معشیت آنها با مشکل روبرو شده است، نمی توانند شاهد رفتارهای دوگانه از سوی نمایندگان باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما شرایط دولت را هم درک می کنیم و می دانیم که در این زمان، رفع مشکلات اقتصادی سخت تر از گذشته است، اما نمی توانیم درک کنیم که با تصمیم های اشتباه و غلط، عرصه بر آنها سخت تر می شود.