روابط عمومی وزارت امور خارجه اعلام کرد: تمامی اتهامات و افتراهای نامبرده به وزیر امور خارجه و نظام آنچنان بی اساس و مغرضانه است که ارزش هیچگونه پاسخگویی ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات بی ربط و بی اساس اخیر هوشنگ امیر احمدی اظهار کرد: متاسفیم که در جمهوری اسلامی ایران حمله به وزیر خارجه کشور آنچنان حاشیه امنی برای برخی افراد با انگیزه های مشکوک ایجاد کرده، تا هر اتهام سخیفی را به نظام نسبت دهند. تمامی اتهامات و افتراهای نامبرده به وزیر امور خارجه و نظام  آنچنان بی اساس و مغرضانه است که ارزش هیچگونه پاسخگویی ندارد.

امیر احمدی در گفت‌وگویی اتهاماتی را متوجه محمد جواد ظریف در دوران حضور او در نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد و تصدی او بر وزارت امور خارجه کرده بود.