نماینده مشهد در مجلس گفت: توقیف نشریه زنجیره ای صدا از سوی قوه قضاییه قابل تمجید است.

به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی در توییتی نوشت: اقدام انقلابی قوه قضائیه در توقیف نشریه زنجیره‌ای صدا ؛ به موجب تیتر آمریکایی و وقیحانه "دوراهی جنگ و صلح" قابل تمجید است.

نماینده مشهد در مجلس افزود: فریادهای قبیحی که به دنبال تضعیف این اقدام حافظ امنیت ملی هستند راه به جایی ندارد. زنجیره‌ای ها سهمی در حاکمیت رسانه نداشته و این سرنوشت شوم منتظر همه آنها است.