نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: روحانی بیشتر از دیگر روسای جمهور اختیارات داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد امیرآبادی فراهانی در توییتی نوشت: آقای دکتر روحانی تنها رئیس جمهوری است که بیشترین اختیارات را دارد. به خصوص بعد از تشکیل شورای هماهنگی سران قوا که در این شورا هم به جای مجلس قانونگذاری می شود و هم قوانین موجود بعضا تعلیق یا نسخ می گردد. آقای رئیس جمهور پاسخگو باشید. همه می دانند اختیارات وسیعی در اداره کشور دارید.