بی توجهی وزارت امور خارجه به پرسش ها و سوالات و ابهامات خبرنگاران در حساس ترین روزهای کشور همچنان ادامه دارد و عدم برگزاری جلسات سخنگوی وزارت خارجه به بیش از دو ماه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، آخرین جلسه سخنگوی وزارت خارجه مربوط به سخنگوی قبلی یعنی بهرام قاسمی است که در تاریخ شانزدهم اسفند سال 97 برگزار شد.

پس از آن قاسمی به عنوان سفیر ایران در فرانسه معرفی شد و تا تاریخ 24 فروردین 98، اساسا وزارت خارجه سخنگو نداشت.

در این تاریخ از سوی وزیر امور خارجه، سید عباس موسوی به عنوان سخنگوی وزارت خارجه منصوب شد، اما وی تا امروز حتی یک جلسه هم در برابر خبرنگاران حضور نیافته و به پرسش های آنها پاسخ نداده است.

این اتفاق در زمانی رخ می دهد که حساس ترین روزهای کشور به ویژه در حوزه سیاست خارجی را تجربه می کنیم و تنش های ایران و آمریکا ممکن است حتی در حال تبدیل شدن به تنش های نظامی باشد.

در این شرایط، ابهامات و پرسش های بسیاری را باید مسوولان سیاست خارجی کشور پاسخگو باشند، تا رسانه ها برای دریافت اخبار به منابع خارجی رجوع نکنند.

متاسفانه از تاریخ 16 اسفند سال 97 تاکنون، مسوولان وزارت خارجه به پرسش هیچ خبرنگاری پاسخ نداده اند و این در حالی است که سخنگوی جدید این وزارتخانه، طی همین مدت کوتاه چند سفر خارجی نیز داشته و حتی درباره اهداف سفرهای خود نیز پاسخگو نبوده است.