سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: برای ارتقا امنیت و عدالت در کشور، همکاری مجلس و قوه قضاییه ضروری است.

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: با انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، امید بسیاری برای ارتقا عدالت اجتماعی در جامعه ایجاد شد.

وی افزود: مجلس نیز به صورت یکپارچه از انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه استقبال کرد و در همان روزهای ابتدایی اعلام کردیم که آماده هرگونه همکاری و تعامل با دستگاه قضا هستیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: به طور قطع همکاری قوای مقننه و قضاییه و تعامل این دو قوه، برای ارتقا امنیت و عدالت در کشور بسیار ضروری است.

نوروزی گفت: مجلس می تواند با تصویب قوانین مورد نیاز برای افزایش عدالت اجتماعی در کشور، با همکاری و تعامل و هفکری کارشناسان قوه قضاییه، گام مهمی در این زمینه بردارد.

وی با اشاره به دیدار امروز نمایندگان مجلس و روسای قوه قضاییه اظهار داشت: در این دیدار نیازها و ضرورت ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و آمادگی داریم تا نظرات کارشناسی دستگاه قضایی را به صورت طرح در مجلس مطرح و آنها را تصویب کنیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزود: البته برخی از نمایندگان نیز مطالباتی از دستگاه قضایی دارند که به طور قطع در جلسه امروز مطرح خواهد شد.