سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، به عنوان معاون شورای اجرائی سازمان منع سلاح های شیمیائی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا کاظمی ابدی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست فوق‌العاده شورای اجرائی سازمان منع سلاح های شیمیائی (OPCW) در لاهه به عنوان معاون شورای اجرائی سازمان منع سلاح های شیمیائی انتخاب شد.

سازمان منع سلاح های شیمیائی (OPCW) که بر اساس کنوانسیون سلاح های شیمیائی (CWC) تاسیس شده است، مسئولیت نظارت بر عدم تولید و کاربرد تسلیحات شیمیائی و نیز نظارت بر امحاء ذخایر شیمیائی در سراسر جهان را عهده دار است و 193 کشور جهان عضو سازمان مذکور هستند.