رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وظیفه ما در دولت جلوگیری از سخت شدن زندگی مردم است، دولت با تمهیدات خود به دنبال جلوگیری از ایجاد مشکل در زندگی مردم است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: برآوردهایی از فروش نفت در روز را انجام داده و در بودجه آورده ایم اما اگر تغییری در این محاسبات ما انجام بگیرد سعی خواهد شد تا با صرفه جویی در بخش های دیگر این مسئله را جبران کنیم.

وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی با کمک مردم و تدبیر دولت باید به فکر عبور از این وضعیت بود چرا که شاهد هستیم یک حرف زور و قلدرمآبانه ای زده شده از سوی رژیم آمریکا مطرح شده اما ما ملت بزرگی هستیم.

نوبخت در ادامه گفت: ما در ضمن اینکه ملتی هستیم که همواره به دنبال صلح بوده و صلح و دوستی را به جهان عرضه کردیم؛ این رویه را ادامه خواهیم داد.

وظیفه دولت جلوگیری از سخت شدن زندگی مردم است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وظیفه ما در دولت جلوگیری از سخت شدن زندگی مردم است، افزود: دولت با تمهیدات خود به دنبال جلوگیری از ایجاد مشکل در زندگی مردم است، اما بنده اینجا از همکاران در بخش نظارتی طلب می‌کنم که وقتی دولت بیش از هزار و شصت میلیارد دلار صرفه نظر می‌کند و ارز کالا‌های اساسی را با قیمت ۴۲۰۰ تامین می‌کند تا به مردم فشاری وارد نشود، انتظار نداشته که در مبانی محاسباتی قیمت ارز نیمایی یا حتی ارز بازار آزاد باشد.

وی در پایان گفت: در بخش کنترل این چرخه محاسباتی قیمت ها همکاران من در بخش های  نظارتی با قدرت بیشتری عمل کنندتا بیش از پیش از فشار اقتصادی به مردم جلوگیری کنیم.