نماینده تهران در مجلس گفت: برخورد امنیتی با مطالبات کارگران با ذات انقلاب همخوانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا عارف در توییتی نوشت: روز کارگر ، روزی است که بتوانیم به کارگران بگوییم درد آنها را می‌فهمیم. به پاس تلاش های آنان برای حفظ و بقای تولید در کشور، به احترام کلاه از سر برداریم. متاسفانه برخی برخوردهای امنیتی و قضائی با مطالبات این قشر زحمتکش با ذات انقلاب همخوانی ندارد.