اعضای ستاد انتخابات استان تهران با احکام استاندار تهران منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، با تشکیل ستاد انتخابات کشور ستاد متناظر استانی تشکیل شده و در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه احکام رئیس ستاد انتخابات استان تهران و کمیته های مربوطه از سوی استاندار تهران ابلاغ شد.

براین اساس؛ سارا آهنگر به عنوان مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان تهران،‌ رضا علیخانی به عنوان دبیر ستاد انتخابات استان تهران و حمیدرضا گودرزی به عنوان رئیس ستاد امنیت ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد.