سفیر جدید جمهوری تاجیکستان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، نظام الدین شمس الدین زاده زاهدی سفیر جدید جمهوری تاجیکستان امروز با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.