سدهای جامیشان و شرفشاه در استان کرمانشاه با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، افتتاح و بهره‌برداری سد و شبکه آبیاری جامیشاه در شهرستان سنقر و همچنین آبگیری سد مخزنی شرفشاه در شهر سومار با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و دستور وی به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد.

این دو پروژه بخشی از طرح ملی آب‌های گرمسیری به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های تنظیم و انتقال آب در استان کرمانشاه است که قطعه اول آن در سفر امروز رئیس جمهور به کرمانشاه به بهره‌برداری رسید.