نماینده ایران در آژانس با اشاره به این که چندجانبه گرایی مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون تضمین کننده منافع کشورها و جامعه بین‌المللی است، گفت: متاسفانه امروز این اصول از یک‌جانبه گرایی که توسط یک کشور، یعنی آمریکا دنبال می شود، رنج می‌برند.

به گزارش خبرگزاری موج، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مراسم بزرگداشت روز بین‌المللی چندجانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح، با حمایت از این ابتکار عدم تعهد، اظهار کرد: چندجانبه گرایی، اساس روابط بین‌الملل است و پیدایش سازمان‌های بین المللی نیز بر این اصل استوار است.

وی با اشاره به این که چندجانبه گرایی مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون تضمین کننده منافع کشورها و جامعه بین‌المللی است، اظهار کرد: متاسفانه امروز این اصول از یک‌جانبه گرایی که توسط یک کشور، یعنی آمریکا دنبال می شود، رنج می‌برند.

غریب آبادی تصریح کرد: اقدامات قهری یکجانبه مانند تحریم، تهدید به استفاده از زور، مداخله نظامی و حتی اقدامی نظیر خروج از معاهدات و ترتیبات بین المللی، از سوی آمریکا در سطح بالایی اعمال می شوند. این اقدامات از سوی کشوری که خود را در جایگاه پلیس بین الملل می‌بیند، قطعا مغایر حقوق بین الملل و منشور ملل متحد بوده و جامعه بین المللی باید با آن مخالفت کرده و به چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون پایبند باشد.