نماینده رشت در مجلس به زمزمه های افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد و گفت: به جای افزایش قیمت بنزین، هزینه های مجلس و دولت و قوه قضاییه را کاهش دهید.

به گزارش خبرگزاری موج، جبار کوچکی نژاد در توییتی نوشت: کسانی که تامین کسری بودجه را از طریق دست بردن در جیب مردم می دانند؛ به جای افزایش قیمت بنزین و فرآورده های آن، هزینه غیر ضروری مجلس، دولت و قوه قضاییه را کاهش دهند.